Q Kvalitet

Zadovoljstvo naših klijenata je mera uspeha našeg rada

Aktuelnosti

 1. Obuka za interne auditore u oktobru

  Nova obuka za interne provere sistema upravljanja kvalitetom održava se 26.i 27. oktobra u Vili „Lira” na Paliću.

  Detaljnije

 2. Pozivnica za obuku za interne auditore

  Organizujemo obuku za interne provere sistema upravljanja kvalitetom 25.i 26. maja u Vili „Lira” na Paliću. Prijavite se najkasnije do 21. maja.

  Detaljnije

 3. Finansijska podrška za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane [ZAVRŠENO]

  Podrška je namenjena uvođenju sledećih standarda: GlobalGAP standard (dobra poljoprivredna praksa), ISO 14001 – Sistem zaštite životne sredine, ISO 22000 i HACCP – Sistem upravljanja bezbednošću hrane, ORGANIC – Organska proizvodnja, BRC, IFS, Halal, Kosher...

  Detaljnije

 4. U ponudi kurs na bazi principa DTP, DDP, DHP

  Organizujemo stručno osposobljavanje odgovornih lica u trgovinama za samostalno uspostavljanje i primenu sistema osiguranja bezbednosti hrane i postupaka samokontrole na bazi principa dobre trgovačke, distributivne i higijenske prakse.

  Detaljnije

 5. Primena HACCP-a prema Zakonu o bezbednosti hrane

  Puna primena Zakona o bezbednosti hrane počela je 11. juna 2011. godine. Zakonom se uređuju opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

  Detaljnije