Q Kvalitet

Zadovoljstvo naših klijenata je mera uspeha našeg rada

Aktuelnosti

Obuka za interne auditore u oktobru

Cilj obuke je:

Obuka je namenjena:

Prednosti obuke:

Obuka obuhvata:

Cena obuke obuhvata:

Vreme i mesto obuke:

Predavači na obuci:

Cena:

Kontakt za prijavu i način plaćanja: