Q Kvalitet

Zadovoljstvo naših klijenata je mera uspeha našeg rada

Aktuelnosti

U ponudi kurs na bazi principa DTP, DDP, DHP

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, dana 06.06.2011. propisalo je kao obavezu obuku/trening zaposlenih, koji rukuju sa prehrambenim proizvodima u maloprodajnim objektima, za samostalno uspostavljanje i primenu sistema osiguranja bezbednosti hrane i postupaka samokontrole na bazi principa dobre trgovačke, distributivne i higijenske prakse (DTP, DDP, DHP).

Primena principa DTP, DDP, DHP pored zadovoljenja zakonskih zahteva, omogućava i optimalno upravljanja rizicima po zdravstvenu bezbednost svojih proizvoda, a osnova je i za implementaciju „viših standarda” bezbednosti hrane – BRC, IFS, ISO 22000 i dr.

Usklađivanje sa zakonskom regulativom nas je opredelilo da Vam ponudimo kurs u vidu intenzivne obuke na bazi registrovanog stručnog osposobljavanja za primenu principa dobre trgovačke i distributivne prakse i dobre higijenske prakse.

Obuka

Kurs ima za cilj da osposobi sadašnja i potencijalna odgovorna lica za bezbednost hrane u trgovinama za razumevanje, uspostavljanje i pravilnu primenu principa dobre trgovačke i distributivne prakse, dobre higijenske prakse i osnovne principe HACCP–a.

Kurs je podržan konkretnim primerima, a polaznici kroz praktične vežbe na sopstvenim primerima imaju priliku da steknu iskustvo na primeni ovih principa.

Trening se sprovodi sa kratkim teoretskim uvodom, primerima i vežbama u ukupnom trajanju od dva (2) dana intenzivnog rada. Odnos teorijskog dela, praktičnog rada i interaktivne konsultacije je cca 30% – 30% – 40%.

Vežbe se sprovode timskim radom u malim grupama. Sa ciljem da se obezbedi kvalitet rada kurs se realizuje za striktno ograničen broj učesnika. Maksimalan broj učesnika, zbog interaktivnog rada i vežbi je 20 do 25 po kursu. Vreme predavanja će biti organizovano po dogovoru.

Osposobljavanje se završava pismenom proverom znanja. Polaznici koji uspešno polože završni ispit dobijaju sertifikat.

Kursevi se odvijaju po registrovanom programu i priznati su u zemljama EU. Do sada smo održali registrovane kurseve za osposobljavanje rukovodioca HACCP tima, kao i kurseve za Auditore HACCP sistema i Auditore ISO 22000 sa preko 300 polaznika.

Za informacije o terminima, ceni kursa i načinu plaćanja obratite nam se putem elektronske pošte ili telefona.